ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 5

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5” ให้ความรู้ รวมทั้งเผยแพร่นวัตกรรมด้านสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชนในเขตนครแหลมฉบัง เพื่อให้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

วันนี้ (2 พ.ค.) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 5” เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมด้านสุขภาพแบบบูรณาการให้ประชาชนในเขตนครแหลมฉบัง ได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพ และได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางปัทมา วิวัฒน์วานิช สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ดังนั้น งานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังในปีนี้จึงมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาล รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย รวมทั้งครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงวัย และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อให้นครแหลมฉบัง เป็นมหานครแห่งสุขภาพในอนาคต

ภายในกิจกรรมยังมีโรงพยาบาลชั้นนำร่วมออกบูทตรวจสุขภาพแก่ประชาชนฟรี สำหรับงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์