ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ก.พ.ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.61 ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เอสเอ็มอีกังวลต้นทุนการผลิตและค่าแรงปรับขึ้น แต่เชื่อ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น

นายเจน นำชัยศิริ ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 91.0 ในเดือนมกราคม และเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากความเชื่อมั่นกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า เพราะกังวลต้นทุนการผลิตทั้งจากราคาวัตถุดิบ ค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นในเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งตลาดมีการแข่งขันสูง ประกอบกับ เดือนกุมภาพันธ์มีวันทำงานน้อยกว่าปกติและมีวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้านผู้ส่งออกยังมีความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้กระทบต่อการกำหนดราคาขายสินค้า

ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังอยู่ในระดับดี สะท้อนจากดัชนียอดรับคำสั่งซื้อและขายในต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อาหาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 102.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 101.1 ในเดือนมกราคม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะภาครัฐ คือ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเจรจาประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน เร่งทำมาตรฐานสินค้าให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่ใช้แรงงานฝีมือ เช่น สินค้าหัตถกรรมและเซรามิก.-สำนักข่าวไทย