การพิจารณาคดีของศาลฎีกา

นายจันทน์ชฎาตร์ทนายความของนิธิวดีซึ่งต่อมายื่นทรัพย์สินมูลค่า 1,000 ล้านบาทเพื่อยื่นขอกู้เงินของสุราษฎร์ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกาภายหลังได้ให้ความเห็นว่าศาลได้พ้นโทษต่อนายนิธิวดีเนื่องจากเชื่อว่าอาจจะได้กลับมารวมตัวกับนายจักรกฤก ถูกฆ่าตาย ศาลยังเชื่อว่าถ้านายนิธิวิชัยได้ว่าจ้างคนที่จะฆ่าเขาเขาก็คงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาในวันนั้น

คำชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้จีรัง, สุราษฎร์ธานี, สันติและธวัชชัยจ่ายเงินชดเชยจำนวน 2.5 ล้านบาทให้แก่บิดามารดาของนายกฤษดาที่สูญเสียลูกชายและได้รับการสนับสนุนจากเขา คำตัดสินนี้เป็นคำตัดสินจากคำตัดสินของศาลในปีพ. ศ. 2560 ซึ่งได้ให้ทั้งนิธิวดีและโทษประหารชีวิตของสันติและได้ปล่อยตัวนางสาวสุราษฎร์แม้จะอ้างว่าสั่งฆ่า